Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

3064 5ed7 500
Reposted fromsavatage savatage viawarkocz warkocz
6478 5520 500
Reposted fromhawke hawke viapsychedelix psychedelix

September 18 2018

2817 6cea 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viayoann yoann
2898 71fe
Reposted frompiehus piehus vialovebooks lovebooks
4277 907e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viawerterowska werterowska

August 21 2018

6462 188e
Garden Wise, c. 1950
Reposted fromLauderdak Lauderdak vialekkaprzesada lekkaprzesada

July 28 2018

3703 5d35
Reposted frommakle makle viaoxygenium oxygenium
0228 4298
Reposted frompoppyseed poppyseed viaoxygenium oxygenium
3878 4baf 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoxygenium oxygenium
7225 8f27
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoxygenium oxygenium
Podejmij ryzyko
Jeśli wygrasz- będziesz szczęśliwy.
Jeśli przegrasz- będziesz mądry.
Reposted fromsilla silla viahyphaeoflove hyphaeoflove
1191 0316
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaoxygenium oxygenium

July 25 2018

0004 7847
Reposted fromshitsuri shitsuri viaanastasie anastasie
0658 e92a 500
Reposted fromratek ratek viaplugss plugss
0134 696f
Gdy człowiek żyje, to myśli, że jeszcze zdąży. Nie. Czasami nie zdąży. Kiedy jesteśmy młodzi trzeba robić głupoty, bo później będzie nam wstyd je robić (najlepsza rada, jakiej można udzielić młodej dziewczynie to: niech tańczy, niech się maluje, niech będzie szczęśliwa). 
A jeśli ktoś się nie wyszaleje, to mając 30-parę lat będzie cierpiał, że coś mu umknęło (a facet około 40 – tki będzie próbował dymać dwudziestoparolatki). Z kolei kiedy jesteśmy starsi, trzeba robić nowe rzeczy, bo to sprawia że czujemy się młodzi. Nie odkładaj na później tego, co możesz zrobić dziś. Bo później to już będzie za późno. Bo możesz stracić na to ochotę.  I będziesz żałować.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viajustfeel justfeel
Reposted fromgruetze gruetze viacoloredgrayscale coloredgrayscale

July 03 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl