Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2020

6386 a357 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaakisame akisame
7510 24c8 500
Reposted fromHereName HereName viaintroweird introweird

Uznajemy, że smutek jest czymś złym.

Zaniedbujemy go i robimy wszystko, aby nie wyszedł na wierzch. Smutek jest jak radość, potrzebuje naszej uwagi — przytulenia, ukojenia i zrozumienia. Mało tego, często jest naszym przyjacielem, który mówi do nas: „Masz prawo czuć".

— Aleksandra Nawój - "Dziennik dobrego życia"

Uznajemy, że smutek jest czymś złym.

Zaniedbujemy go i robimy wszystko, aby nie wyszedł na wierzch. Smutek jest jak radość, potrzebuje naszej uwagi — przytulenia, ukojenia i zrozumienia. Mało tego, często jest naszym przyjacielem, który mówi do nas: „Masz prawo czuć".

— Aleksandra Nawój - "Dziennik dobrego życia"
5839 fb4c
Reposted fromzciach zciach viaPerpetuummobile Perpetuummobile
7611 c596
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamaybeyou maybeyou
0377 67a8
Reposted fromursa-major ursa-major viamysweetheartt mysweetheartt
2481 9a70 500
Reposted fromSilentRule SilentRule vianiskowo niskowo
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee
9741 a932 500
What futurists in 1988 imagined Los Angeles would be like in 2013
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo vianaxilos naxilos
9741 a932 500
What futurists in 1988 imagined Los Angeles would be like in 2013
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo vianaxilos naxilos
Nie sztuką jest "wyszumieć się za młodu". Sztuką jest "szumieć przez całe życie". I to szumieć w sposób, który dla żyjących wokół nas ludzi jest przyczyną radości, nie zaś żalu i poczucia krzywdy.
— Sylwester Laskowski
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadreamadream dreamadream
Nie sztuką jest "wyszumieć się za młodu". Sztuką jest "szumieć przez całe życie". I to szumieć w sposób, który dla żyjących wokół nas ludzi jest przyczyną radości, nie zaś żalu i poczucia krzywdy.
— Sylwester Laskowski
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadreamadream dreamadream
9348 cc27 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy
1181 37fa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatyhr tyhr
1181 37fa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatyhr tyhr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...