Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

9418 a1dd 500
Sergii Shaulis, Ukraina
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamikrokosmos mikrokosmos
7804 86c1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiskowo niskowo
Ava Gardner Pierre Balmain dress ca. 1953
Reposted frombethgadar bethgadar viaonehitonekiss onehitonekiss
Ava Gardner Pierre Balmain dress ca. 1953
Reposted frombethgadar bethgadar viaonehitonekiss onehitonekiss

January 22 2020

1997 44bd 500
8081 4a83 500
Reposted fromjustynki justynki viaSkydelan Skydelan
8081 4a83 500
Reposted fromjustynki justynki viaSkydelan Skydelan

January 21 2020

4101 36d7

adulthoodisokay:

baebees:

i have not seen this meme in so long im loving it

one of the reasons i love tumblr is that occasionally classic memes like this show up on my dashboard

Reposted frommythicgeek mythicgeek viaheartbreak heartbreak
0918 f40c
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaVinroli Vinroli
1540 2195 500
Noise Tales never do ... 
Reposted fromnoisetales noisetales vianiskowo niskowo
6101 3b6a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaabsstract absstract

January 19 2020

3358 a8ca 500

coffeeforthemoon:

© Mandi Nelson

0246 4ec4 500

January 18 2020

Powoli umiera ten, kto nie podróżuje, ten, kto nie czyta, ten kto nie słucha muzyki, ten, kto nie obserwuje. Powoli umiera ten, kto niszczy miłość własną, ten, kto znikąd nie chce przyjąć pomocy. Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, ten, kto odtwarza codziennie te same ścieżki, ten, kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia, ten, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru, ten, kto nigdy nie porozmawia z nieznajomym. Powoli umiera ten, kto unika pasji i wiru emocji, które przywracają oczom blask i serca naprawiają. Powoli umiera ten, kto nie opuszcza swojego przylądka, gdy jest nieszczęśliwy w miłości lub pracy, ten, kto nie podejmuje ryzyka spełniania swoich marzeń, ten, kto choć raz w życiu nie odłożył na bok racjonalności.
— Pablo Neruda - "Poezje wybrane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiezwykla niezwykla
4996 23f2 500
Reposted fromniemamzdrowia niemamzdrowia viaZircon Zircon
4996 23f2 500
Reposted fromniemamzdrowia niemamzdrowia viaZircon Zircon
7198 b7d8 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viaZircon Zircon
7887 e462
Reposted fromphilipp philipp viamisspandora misspandora
7887 e462
Reposted fromphilipp philipp viamisspandora misspandora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl